Hoepfner Kiwi Farm

6 mi W of Eufaula on St Hwy 9
Eufaula, OK 74432

Hoepfner Kiwi Farm

Address:
6 mi W of Eufaula on St Hwy 9
Eufaula, OK 74432
Phone:
918-490-3622

Related Topics

AGRITOURISM
EUFAULA
LAKE
EUFAULA
AREA

Hours

Sunday: 8:00 am - 8:00 pm
Monday: 8:00 am - 8:00 pm
Tuesday: 8:00 am - 8:00 pm
Wednesday: 8:00 am - 8:00 pm
Thursday: 8:00 am - 8:00 pm
Friday: 8:00 am - 8:00 pm
Saturday: 8:00 am - 8:00 pm
A special thanks to our advertisers